Svampe i Østjylland  af Flemming V. Larsen 


Svampelivet netop nu

Nedenstående gennemgang af svampeåret afspejler de normale svampesæsoner; men der kan dog være store forskelle fra år til år, afhængig af især nedbørsforhold og temperatur. Nogle år kan der godt ske ret kraftige forskydninger. Det er således ikke unormalt, at sommersæsonen springes helt over eller at højsæsonen fortsætter langt ind i november.
For nogle år tilbage lavede jeg deltaljerede lister over mine fund. Du kan se disse lister - ved at klikke her !

Svampe året rundt

April - medio juni er svampenes forårssæson. Mens løvtræerne begynder at grønnes er der endnu ikke et energi-overskud til at mykhorrhiza-svampe(svamperodsdannere) som rørhatte, skørhatte og slørhatte kan sætte frugtlegemer. Derimod er det tid for de første af de store saprofytter (svampe, der lever af at nedbryde dødt organisk materiale, fx. blade, urtestængler eller træ).
På mager jord især langs skovstier under nåletræer findes Stemorkel (Gyromitra esculenta). Spiselig Morkel (Morchella esculenta), som er en af vores bedste madsvampe, findes på fugtig kalkrig bund. Vårmusseron (Calocybe gambosa), også en skattet spisevamp, vokser på næringrigs jord, gerne mellem brændenælder langs skovstier, i parker og gamle haver.
På gamle egetræer finder vi Svovlporesvamp (Laetiporus sulphureus). Mens Skællet stilkporesvamp (Polyporus squamosus) er mindre kræsen og vokser på flere forskellige slags løvtræ.

Medio juni - medio august, sommersæsonen kan være meget forskellig fra år til år alt efter mængden af sol, nedbør og blæst. I tørre somre kan skovene være helt svampetomme; mens det i mere "normale" danske somre med gode tordenbyger med jævne mellemrum kan man især i bøgeskovene finde en masse mykhorrhiza-svampe, som skørhatte, rørhatte og fluesvampe.
Omkring Skt. Hans kan man finde de gode spisesvampe Alm. Kantarel ( Cantharellus cibarius ), Sommer-rørhat (Boletus reticulatus) og Rød birke-rørhat (Leccinum versipelle) og snart efter også Rødmende flusvamp (Amanita rubescens), Panter-fluesvamp (Amanita pantherina) sammen med et utal af skørhatte.  I parker og på græsgange er det champignon tid og på overdrevene kan man også få de ofte farvestrålende vokshatte, at se, som f.eks. Papegøje-vokshat ( Hygrocybe psittacina ).

Medio august - medio oktober er svampenes højsæson. I denne tid går man næsten aldrig forgæves efter svampe i skoven.
Først når nattenfrosten for alvor får fat er den rigtige svampesæson forbi.

Medio oktober - marts er den mest svampetomme tid på året. Sålænge frosten ikke er kommet kan der stadig være en del efterårssvampe i oktober og november. På ugødede græsarealer, som overdrev og strandenge, kan man f.eks. stadig finde en del flotte vokshatte, som f.eks. Knaldrød-vokshat ( Hygrocybe splendidissima ). Derudover er der nogle svampe, som kan klare sig i de mere milde perioder af vinteren. Bl. a. Fløjlsfod (Flammulina velutipes) og  Alm. østershat (Pleurotus ostreatus), som begge er rimelige gode spisesvampe.


 Indeks