Svampe i Østjylland  af Flemming V. Larsen 


Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Østjydsk lokalafdeling

I Østjylland har vi en aktiv lokalafdeling. Vi afholder ture i Østjylland hele året (i højsæsonen aug-okt flere gange om ugen). Om efteråret afholder vi begynderkurser for nye medlemmer, og de mere erfarne mødes 1 gang om ugen og udveksler erfaringer, ser på specielle svampegrupper o. lign. Hvert år arrangere vi en svampeudstilling på Naturcenter Ørnereden sidst i september. Og hvert andet år tager vi på en week-end tur (har bl.a. været på Læsø, Sydfyn/Langeland, Bryrup/Velling-skovene).

Se listen over de aktuelle aktiviteter under lokalforeningens hjemmeside

Alle medlemmer af hovedforeningen som bor i Vejle- eller Århus Amt er automatisk medlem af lokalafdelingen - og er meget velkommen til at deltage i vore aktiviter. Week-end turene er åbent for medlemmer fra hele landet.

For yderligere oplysninger: Læs programmet som er vedlagt foreningens blad "Svampe" [findes på de fleste biblioteker] eller via e-mail.


Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Foreningen arrangerer svampeture, svampekurser, svampeudstillinger og deltager i debatten om bevarelse af naturværdierne.

Oplysninger om indmeldelse i foreningen kan findes her.

Som medlem modtager man to gange årligt bladet "Svampe" og har fri adgang til alle foreningens aktiviteter.
 


Indeks